Grunnskoler bllir universitetsskoler

Seks skoler i Tromsø får nå status som universitetsskoler.

Gyllenborg skole

Gyllenborg skole er en av seks skoler som får status som universitetsskole.

Foto: NRK

Skolene skal samarbeidet tett med Universitetet i Tromsø om studentpraksis, og forsknings- og utviklingsarbeid. Prosjektet, som er det eneste i sitt slag skal heve kvaliteten på både skolene og utdanninga av lærere.

De seks skolene som skal delta er Gyllenborg, Bjerkaker, Workinnmarka, Sommerlyst, Langnes og Storeleva.

12 søkere

– På sikt betyr det at vi får et bedre faglig tilbud. Foreldrene har også støttet oss i at vi burde søke om å bli universitetsskole. De ser at det vil komme elevene til gode. Det blir en vinn-vinn-situasjon for elevene, skolen og universitetet, sier rektor Grete Ollila ved Storelva skole til avisa iTromsø.

12 skoler i Tromsø kommune søkte om å få status som universitetsskoler. Etter en kvalitetsvurdering ble det altså valgt ut seks skoler.

- Kommer elevene til gode

Universitetsrektor Jarle Aarbakke og ordfører Arild Hausberg var torsdag på besøk på Gyllenborg skole.

– Universitetet i Tromsø har gått i bresjen for å heve kvaliteten i lærerutdanninga for grunnskolen ved å starte Norges eneste lærerutdanning på mastergradsnivå. Når vi nå lanserer universitetsskoler i samarbeid med Tromsø kommune er det nok et tiltak som skal heve kvaliteten i og statusen til lærerutdanning, sier rektor Jarle Aarbakke ved UiT i en pressemelding.

– Gyllenborg skole er en meget bra skole, og med status som universitetsskole er jeg sikker på den blir enda bedre. Studentene får bedre praksis og skolen får mer kunnskap. Alt dette kommer elevene til gode, sier Arild Hausberg.

Ordfører Arild Hausberg, rektor Jill Solheim-Nilsen og universitetsrektor Jarle Aarbakke

Ordfører Arild Hausberg, rektor Jill Solheim-Nilsen på Gyllenborg skole og universitetsrektor Jarle Aarbakke.

Foto: Inger Johanne Sæterbakk, Tromsø kommune