Glede på Svalbard over ny studentby

Det er glede i Longyearbyen over planene om å bygge en ny studentby i sentrum. Men det reises tvil om studentsamskipnaden får den tomta de helst ønsker.

Illustrasjon av ny studentby Longyearbyen

Slik kan den nye studentbyen i Longyearbyen bli seende ut.

Foto: At Plan & Arkitektur AS

Det er ønsket å få bygd boligene på Elveletta, på en av de mest sentrale tomtene i Longyearbyen.

Her går planene ut på å ha et første byggetrinn med 120 studentboliger. Det kan bli opp mot fem etasjer på noen av bygningene. Senere kan det bli aktuelt å bygge flere boliger for studenter.

I tvil om tomten er riktig

Men Robert Nilsen fra Venstre som er leder av teknisk utvalg i Longyearbyen lokalstyre, er i tvil om dette er den riktigste tomta.

– Denne tomta er regulert til nærings og boligformål. Vi må tenke oss grundig om før vi eventuelt sier ja til dette alternativet, sier Robert Nilsen.

Det er allerede regulert områder for studentboliger på en annen tomt nærmere sjøen i Longyearbyen. Saken skal nå gå til politisk behandling. I dag bor de fleste studentene i det som kalles Nybyen. Her ble det for over tjue år siden etablert studentboliger i gamle arbeiderbrakker.

Ligger i skredutsatt område

De siste årene har det vært flere skred i Longyearbyen. En rapport sier at studentboligene ligger i et skredutsatt område.

Hans Petter Kvaal

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Tromsø, Hans Petter Kvaal.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Derfor planlegger vi nybygg, sier adm. direktør Hans Petter Kvaal, i studentsamskipnaden i Tromsø.

På et møte i går kveld kunne tre presentere to ulike skisser for utbygging.

– Vi skal nå gå i tett dialog med de lokale myndighetene. Studentene ønsker nybygg i sentrum. Det samme gjør ledelsen ved Universitetssenteret, UNIS. Går alt i orden raskt, kan vi komme i gang med bygging neste høst, tror Kvaal.

Han har antydet at deler av studentboligene i roligere perioder kan leies ut som hotellrom. Det reagerer reiselivsnæringa på. De ønsker helårsutleie. Det sier reiselivssjef Ronny Brunvoll.

– Jeg hører hva de sier, men det vil altså ikke bli snakk om utleie av så mange rom til hotellvirksomhet, understreker Kvaal.

Han ønsker nå en debatt om hva de gamle studentboligene i Nybyen skal brukes til.