Gasskraftverk kan bli parkert

Hammerfest Energi vurderer å legge vekk planene om et 100 megawatts gasskraftverk med CO2-rensing til fordel for et anlegg som er fire ganger så stort.

Gasskraftverk
Foto: Montasje: Hammerfest energi

NVE venter at konsesjonsbehandlinga er klar til våren, men selv om energiselskapet får konsesjon for et kraftverk på 100 MW, er det slett ikke sikkert at det blir bygget.

Vil bruke tid

- Vi har brukt og vil bruke en del tid på å avklare en del alternativer i løpet av vinteren, sier administrerende direktør Jon Eirik Holst i Hammerfest Energi.

- Er det viktig at dere får denne konsesjonen selv om det er snakk om et gasskraftverk på 100 megawatt?

- Dersom det er snakk om andre alternativ, så er det viktig å ha denne konsesjonen i bunnen.

Bedre økonomi

Stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen sa fredag at planene om et gasskraftverk på 100 megawatt bør legges vekk til fordel for et som er minst fire ganger så stort. SV reagerte på utspillet, men nå sier altså sjefen i Hammerfest Energi at det vil være bedre økonomi å bygge et anlegg på minst 400 megawatt dersom renseteknologien tillater det.

- Sjansene for å lykkes økonomisk vil nok være større med et større anlegg, men her er også spørsmål rundt prising av gass og så videre. Så det er vanskelig å være bastant. Men enhetskostnadene vil reduseres ved å bygge et større anlegg, sier Holst.

Kartlegger behovet

I slutten av måneden skal selskapet i møte med Statoil, Eni, Statkraft, Statnett, Vindkraft Nord og eierkommunene Hammerfest, Hasvik og Kvalsund. Energiselskapet vil kartlegge det framtidige energibehovet, og spørsmålet om oljeselskapene vil bruke energi fra kraftverket er sentralt.

Tre muligheter

Statoil alene trenger over 2,5 megawatt til neste utbyggingstrinn på Melkøya. Selskapet utreder nå tre muligheter:

-Strøm gjennom linjenettet ved at Statnett utvider linjekapasiteten fra Balsfjord til Melkøya.

-Strøm fra et eksternt gasskraftverk.

-Kraft fra et eget kraftverk lik det som allerede er bygget på Melkøya (dette er trolig den minst sannsynlige løsningen).

Dersom det såkalte tog 2 skal i produksjon i 2014, betyr det at Statoil trenger mer strøm allerede året før.

- Jeg regner med at en beslutning om å gå videre med det ene eller det andre, må treffes i løpet av et par års tid, sier informasjonsleder Sverre Kojedal.