NRK Meny

Går mot kraftverkplaner

Fylkeskulturetaten går mot planene til selskapet Blåfjell som ønsker å bygge et kraftverk i Reinelva i Lyngen. Selskapet planlegger et anlegg som tilsvarer strømbruken til omtrent 250 husstander. Reinelva ligger i terrenget til Lenangen barne- og ungdomsskole, som sammen med barnehagen bruker området mye. Turtraseen blir ødelagt ved at rørgate legges her og gir åpne sår i vegetasjonen, mener fylkeskulturetaten.