Fylkesmannen halverer antall kommuner i Troms

Fylkesmannen i Troms foreslår store endringer.

Fylkesmann Bård Pedersen

Onsdag presenterer fylkesmann Bård Pedersen hvordan han mener Troms bør se ut.

Foto: NRK

Det skjer på et møte i Tromsø onsdag der alle ordførere og rådmenn er invitert.

Der vil fylkesmann Bård M. Pedersen og kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen presentere og begrunne forslaget til ny kommunestruktur i Troms.

Kan bli mange endringer

Forslagene går blant annet ut på at Karlsøy kommune skal inngå i Tromsø kommune fra 1. januar 2020.

Fra samme tidspunkt bør Ibestad blir en del av Harstad kommune. Også Skånland og Tjeldsund i Nordland kan inngå i en ny storkommune.

Nordreisa og Kåfjord bør bli sammenslått.

Storfjord og Lyngen bør bli en kommune, går fylkesmannen inn for.

Kvænangen kan bli foreslått sammenslått med Alta og Loppa.

Både Skjervøy og Balsfjord foreslås å bestå som egne kommuner i framtida.

Fra før har fylkesmannen anbefalt at Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy blir sammenslått.

Det vil også komme forslag til sammenslåing av kommuner i Midt-Troms. Fylkesmannen skal ønske at Målselv og Bardu ser på mulighetene for ei sammenslåing. Kvæfjord kan bli foreslått å bestå som egen kommune.

– Blir svært dårlig mottatt

Verken ordførerne i Karlsøy eller Ibestad er overrasket om innstillingen fra fylkesmannen. Men i begge kommunene var det et klart flertall mot sammenslåinger.

– Jeg tror dette forslaget fra fylkesmannen vil bli svært dårlig mottatt i Ibestad, sier ordfører Dag Sigurd Brustind til NRK.

Fylkesmann Bård Pedersen vil ikke kommentere opplysningene NRK her offentliggjør om hans forslag.

– På møtet i morgen blir vi ganske konkrete om sammenslåinger. Vi vil også gi en begrunnelse for våre anbefalinger. I noen tilfeller foreslår vi sammenslåinger allerede fra 2020. I andre tilfeller seg vi at forhold kan utvikles over tid.

Bård Pedersen sier at det blir Stortinget som vil avgjøre hvor mange kommuner det skal være i et fylke som Troms i framtid.

Og alle kommuner i Troms, bortsett fra i Nordreisa var det klare nei om sammenslåinger da saka blir lagt fram i en rådgivende folkeavstemning, eller til avgjørelse i kommunestyret.

Men dette ser fylkesmannen bort ifra.