NRK Meny
Normal

Full splittelse om nordnorsk region

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti går imot regjeringens ønske om en eller to regioner.

Sammenslåing av Fylkeskommuner

Partiene er uenige om hvordan Finnmark, Troms og Nordland skal se ut i framtiden.

– Vi mener jo at man må lytte til det som fylkene i Nord-Norge selv har sagt. Og når både Nordland og Finnmark har konkludert at de ønsker å fortsette som egne fylker, så er det noe som Arbeiderpartiet vil respektere, sier kommunalpolitisk talsperson Helga Pedersen i Arbeiderpartiet.

Konsekvensen er at partiet vil stemme mot et eventuelt forslag om ett eller to fylker i Nord-Norge.

– Vi kommer ikke til å gå inn for endringer som ikke har oppslutning i befolkningen eller de fylkene som er berørt, sier Pedersen.

(Artikkelen fortsetter under)

Helga Pedersen

Helga Pedersen (Ap) vil ikke gå inn for et forslag som ikke har oppslutning i befolkningen.

Foto: Marte Lindi, NRK

– Vil bruke mer tid

Rett før påske presenterte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner opplegget for regionreformen i Nord-Norge. Da besluttet man å gi landsdelen mer tid før man gikk inn for en eventuell sammenslåing.

– Nord-Norge er i en spesiell situasjon, blant annet fordi det er store avstander. Vi ønsket derfor å bruke noe mer tid til å finne den gode løsningen, i samspill med fylkespolitikerne i nord, sa Sanner før påske.

Håper å ro det i land

Svein O. Leiros

– Regionreformen i seg selv er en ganske uferdig reform, mener Svein O. Leiros (Sp).

Foto: Heaika Skum / NRK

Førstkommende mandag blir det ekstraordinært fylkesting i Troms for å behandle regionreformen. Regjeringa mener det skal være ett eller to fylker i nord, og på onsdag skal ledelsen i de tre nordnorske fylkeskommunene møte kommunalminister Jan Tore Sanner for å drøfte regionreformen.

Troms Senterparti går imot en sammenslåing, sier fylkespartileder Svein O. Leiros.

– Regionreformen i seg selv er en ganske uferdig reform. Så vi er ganske klare på at vi ønsker det slik som det er i dag.

Men Fylkesrådet i Troms består av fire partier. Mens noen er for en sammenslåing, er det andre som er mot. Dette kan gi splittelser.

– Den ser jeg absolutt, men vi skal nok prøve å ro det i land der også tror jeg. Og noen ønsker to fylker i nord, noen ønsker ett fylke. Vi i Troms Senterparti og noen andre partier har vært ganske klare på at vi ønsker å beholde dagens inndeling.

– Sterkt for et nordnorsk samarbeid

Det er Arbeiderpartiet som sitter i ledelsen i alle de tre nordligste fylker. Men Arbeiderpartiet sentralt vil beholde alle tre dagens fylker, sier Helga Pedersen.

– Jeg er veldig for et sterkt nordnorsk samarbeid. Det har vi på mange områder, og jeg er helt sikker på at vi kan styrke det samarbeidet ytterligere i årene som kommer. Men jeg tror ikke det å slå sammen tre fylker, der to av fylkene er imot, vil være et veldig godt grunnlag for et styrket samarbeid.