Informerte ikke bønder om miltbrann-mistanke

Mattilsynet informerte ikke andre bønder i Finnmark, ved mistanke om miltbrann på gård i Porsanger.

Kyr i fjøset

Mattilsynet får kritikk for ikke å ha varslet andre bønder, for mistanken om miltbrann på en gård i Porsanger.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Mattilsynet i Finnmark hadde mistanke om utbrudd av den smittsomme sykdommen miltbrann (Anthrax) på en gård i Porsanger.

På tross av den alvorlige mistanken, ble ingen av gårdene i samme området informert.

Ble ikke informert

Bonde Svein Slåttsveen på Friborg gård i Bekkarfjord er kritisk til Mattilsynets håndtering av saken.

– Så vidt vi vet så var det ingen som fikk beskjed. Ikke engang Tine Meierier i Alta eller Tana hadde fått beskjed ved mistanken om miltbrann, sier Slåttsveen.

Bonden mener Mattilsynet sviktet fullstendig på å informere om dette.

Distriktssjef i Mattilsynet Vibeke Elvenes

Distriktssjef Vibeke Elvenes ved Mattilsynet i Vest-Finnmark, sier de gjorde tiltak på gården der det var mistanke om miltbrann.

Foto: Maria Elise Nystad / NRK

Urolige bønder

Ifølge distriktssjef Vibeke Elvenes for Mattilsynet i Vest-Finnmark, var en av grunnene til at de ikke informerte andre bønder, at slikt stort sett ender med falsk alarm.

– De aller fleste tilfeller i en sånn mistankesituasjon ender med falsk alarm. Derfor er ikke varslingen så omfattende, som hvis det skulle bli en bekrefta situasjon, sier Elvenes.

Bønder i området var likevel urolig for situasjonen. Blant annet fordi de mente melkebilruta burde vært stoppet på et tidligere tidspunkt, for å unngå eventuell smitte mellom gårdene.

Melkebilen fortsatte

– De har jo en plikt på seg, når de oppdager mistanke om miltbrann. Da burde det ringe noen bjeller både her og der, så de må varsle de som burde varsles, sier Slåttsveen og legger til;

– I det her tilfellet så hadde melkebilsjåføren vært ut og inn av fjøset der, og innom en del andre fjøs. Det uten at det var gjort tiltak på verken smittebeskyttelse eller bekjempelse.

Dødelig sykdom

– Jeg vet at miltbrann er en dødelig sykdom som er ganske heftig, og slår ut indre organer både hos mennesker og dyr, svarer Slåttsveen.

Han mener det enten er total svikt i rutinene hos Mattilsynet, eller at de rett og slett venter på at ting skal gå over.

Miltbrann er dødelig både for dyr og mennesker, men det siste tilfellet i Norge ble oppdaget på en okse så langt tilbake som i 1993.

Kumøkk

Det har ikke vært påvist miltbrann i Norge siden 1993, da på en okse.

Foto: Roar Strøm / NRK

Gjorde tiltak på gården

– Mattilsynet tar ut prøver flere ganger i året, av dyr som dør uten årsak. Det er svært lite sannsynlig at prøvene er positiv, sier Elvenes.

I det her tilfellet var det falsk alarm, og mistanken ble avkreftet. Hun har forståelse for at folk blir urolig, men sier de har håndtert saken ut fra Mattilsynets retningslinjer.

– Det er alvorlig, men sykdommen smitter ikke fra dyr til dyr. Det som skjedde her var at det ble satt restriksjoner på gården, i påvente av svar på prøvene. Så det ble gjort tiltak på gården, påpeker Elvenes.