Fristiller partimedlemmer

Kommunestyret i Tromsø avgjør i dag om det nye krematoriet skal drives i kommunal regi eller av dagens gravferdsmyndighet, Kirkelig fellesråd. Det har vært stor uenighet i saka og nå har Arbeiderpartiets gruppeleder, Brage Sollund bestemt at partiets representanter skal fristilles, slik at de kan stemme det de selv mener er rett. Sollund går inn for at Kirkelig fellesråd skal drifte krematoriet.