Framdrift i Bjarkøytunellen

Arbeidet på Bjarkøytunellen går nå som normalt, men er forsinket. Det sier prosjektleder for Bjarkøyforbindelsen, Hans Arne Haugland. Arbeidet har tidligere hatt store problemer med vanninntregning, men skal nå ha passert alle usikre områder. – Det gjenstår i dag i overkant av 800 meter av den 3222 meter lange tunnellen, sier Haugland.