Fortsatt evakuering i Longyearbyen

Sysselmannen opprettholder evakueringen av flere boliger i Longyearbyen etter snøskredet tirsdag som traff to leilighetsbygg. Årsaken til at evakueringen fortsetter er at situasjonen i området er uavklart, sier sysselmannen som mener de aktuelle boligene bør fraflyttes permanent inntil det kommer andre skredsikringstiltak. Det følges nå opp sammen med boligeiere og lokalstyret, opplyser sysselmannen.