Forfallent særpreg må vike for nytt hotell

Er Harstads særpreg i spill? To forfalne - men ikke vernede - bygg i sentrum kan bli byttet ut med ett moderne konferansehotell.

Strandgata 18a/b har stått til forfall i mange år

Strandgata 18a/b har stått til forfall i mange år.

Foto: Nils Mehren / NRK

Harstad kommune legger til rette for etablering av en konferansesal for rundt 500 personer, 40 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser i Thon hotellet i sentrum. For å få til det til er det nødvendig å rive to eksisterende eldre bygninger, henholdsvis i Strandgata 18A og 18B.

Nytt Thonhotell i Harstad

Slik blir det nye Thonhotellet når det står ferdig.

Foto: Tegning: arkitekt Jim Myrstad

Sterkt beklagelig

Troms fylkeskommune skriver i sin høringsuttalelse at det er sterkt beklagelig at de to bygningene ikke blir tatt vare på og satt i stand.

De viser til at Harstad sentrum har mistet mye av sitt særpreg og sin historiske bebyggelse gjennom branner og riving i forbindelse med nybygg.

Fylkeskommunen mener det hadde vært en styrke for byen om de eldre bygningene ble gitt et vern og innpasset i nye prosjekter i stedet for at de får stå til forfall inntil de må rives.

Ikke vernet

Ingen av de to byggene er vernet etter kulturminneloven. Likevel skriver Riksantikvaren i sitt register over nasjonale kulturhistoriske bymiljøer (NB-registeret) at det knytter seg nasjonale kulturminne- og kulturmiljøinteresser til et større område av sentrum hvor området Strandgata 18A og 18B inngår.

Strandgata 18a/b med eksitisternde hotell til venstre

Strandgata 18a/b med nåværende hotell til venstre

Foto: Nils Mehren / NRK

Harstad kommunes vurdering er at det er gitt en sterk oppfordring fra Troms fylkeskommune, ved kulturetaten, til at fasaden på bygget i Strandgata 18 A burde bli bevart.

Vurderingen av Strandgata 18 B er at det er et tidstypisk og interessant bygg fra sin tidsperiode, men ikke særlig viktig for bevaring.

Må rives

Den nye hotellfasaden skal i følge planen tilpasses eksisterende bygninger i området.

– De gamle byggene har ikke den verdi i dag at de bør tas vare på. Det må riving til for å få bygd en konferansesal i Harstad med 500 plasser og nye hotellrom, sier Jim Myrstad.

Han er arkitekten for det utvidelsen av Thon hotellet. Han mener det er lignende bygninger i Harstad som ivaretar denne tidsepoken for slike bygg bedre enn de to som nå skal rives.