NRK Meny
Normal

Foreslår ny «bydel» i Longyearbyen

– Bygg en ny «bydel» i Longyearbyen etter snøskredet før jul, foreslår administrasjonssjefen i lokalstyret.

Skredfare i Longyearbyen

To personer omkom i snøskredet i Longyearbyen.

Foto: HELGE CARLSEN / NRK

– Etter den forferdelige hendelsen med 11 ødelagte hus og der to omkom, er det høyst tvilsomt at vi vil bygge opp husene igjen. Vi bør heller se på alternativer for å bygge opp en ny «bydel» på sikker grunn, sier administrasjonssjef Lars Ole Saugnes i Longyearbyen lokalstyre til NRK.

– En ny «bydel» høres stort ut?

– Men den erfaringa vi nå sitter med, og med flere hus som ligger nært fjellet Sukkertoppen, er det kanskje en ide å sikre elva nede i Longyeardalen, og bygge hus på andre steder vi historisk har gjort, mener Lars Ole Saugnes.

Det er området Elvesletta som peker seg ut. Her er det svært liten fare for ras. I dette området står det allerede mange hus og bygning.

Saugnes mener elva kan sikres bedre mot flom, slik at det blir tomter nærmere elveleiet.

– Vi er da på trygg grunn. Vi har også områder som i dag brukes til industriell aktivitet. Her kan det også bli boligtomter. Dette ser vi nærmere på i arbeidet med en ny arealplan som vi startet med før snøskredet i desember, sier administrasjonssjefen.

Kart

80 personer er fortsatt evakuert etter det store snøskredet.

Få ledige tomter

I dag er det få ferdigregulerte boligtomter i Longyearbyen. Disse tomtene ligger i et område som kalles Gruvedalen. Her er det skråning.

– Jeg ønsker boligtomter som er sikrere og ligger på flatere grunn, sier Saugnes.

Men det vil ta tid å skaffer nye tomtearealer, forteller administrasjonssjefen.

– Dersom man tenker så stort og radikalt som jeg her foreslår, må vi nok fra pengehjelp via Justisdepartementet for å sanere noe av den gamle begynnelsen og eventuelt bygge nytt.

Saugnes sier det er for tidlig å anslå kostnader for en ny «bydel», og hvor mange boliger det kan bli snakk om.

Svært mange i Longyearbyen har vært evakuert siden skredet. Innbyggere har ikke fått anledning til å flytte hjem.

– Dersom Norges vassdragsdirektoratet og NGI som eksperter sier at det er sikkert, og vi får etablert en daglig varslingsordning for området, så vi det være sikkert å bo der. Med mange av husene er 30–40 år gamle, og trenger oppdatering. Vi må se på klokskapen i år gjøre det, framfor å flytte husene til en ny «bydel» i Longyearbyen, mener administrasjonssjef Lars Ole Saugnes.

Det blir nå lokalstyret som må ta den politiske diskusjonen om hvor det skal foregå ny boligbygging i Longyearbyen.