Foreldrepar: – Vi har opplevd håndteringen av mobbing som nærmest fraværende

Tre foreldrepar mener Tromsøskolene svikter mobbeofre. – Det er alvorlig, og skal ikke skje, svarer kommunen.

Mobbeoffer

VOND TID: Familiene forteller om mobbing av deres barn over lang tid, og en skoleledelse som gjør mobbeofferet til problemet.

Foto: Mikael Damkier / ScanstockPhoto

– Foreldrene opplever at de har stilt krav til at skolen skulle følge sin plikt med å sikre barnet et godt psykososialt miljø på skolen. Når foreldrene har stilt disse kravene blir de oppfattet som vanskelige av skolen.

Det sier advokat Marit Hellen Håkonsen om situasjonen til to av de tre foreldreparene.

NRK har vært i kontakt med to av familiene, men har ikke lykkes i å komme i kontakt med den tredje.

Familiene opplevde ifølge advokaten kommunikasjonen med skolen til deres barn som svært vanskelig.

De valgte derfor å få advokat, og fikk gjennom Håkonsen vite om hverandres opplevelser.

Mobbeoffer blir problem

Familiene har barn på ungdomsskolen som har blitt mobbet siden barneskolen. De opplever at skolene ikke tar mobbesaker på alvor, og at løsningene som tilbys er å ta barna deres ut av skolen.

Det strider mot regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) som sier at regjeringen vil «sørge for at det er mobberen som bytter skole i mobbesaker der skolebytte er eneste løsning».

Familiene mener skoleledelsen fraskriver seg ansvaret, og gjør mobbeofrene til problemet, i stedet for mobberen.

– Mitt barn, som over lang tid har slitt med psykisk og fysisk mobbing, blir den som må flyttes ut av skolen. Personen som står bak mobbingen får bli, forteller en av foreldrene.

De to familiene har delt hverandres historier, og mener likhetene i behandlingen av barna deres tyder på en alvorlig systemsvikt i Tromsøskolene.

Mobbing i skulen

FLYTTER: Familien er frustrert over at barnet deres må flyttes ut av skolen på grunn av mobbing.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

– Alvorlig

Tromsø kommune ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, og henviser til skolene det gjelder.

– Hvis barna gir uttrykk for at de er utrygge på skolen, og foreldrene ikke blir tatt på alvor eller føler at de ikke følges opp, er det selvfølgelig noe som ikke fungerer.

Henriksen - intervju nært

ALVORLIG: Kari Henriksen, avdelingsdirektør for utdanning i Tromsø kommune ser alvorlig på saken.

Foto: Petter Strøm / NRK

Det sier avdelingsdirektør for utdanning, Kari Henriksen i Tromsø kommune til NRK. Hennes kommentar til saken gis på generelt grunnlag.

Hun understreker likevel at dette er alvorlig, og at kommunen ønsker å legge til rette for at alle elever skal ha et godt og trygt skolemiljø.

– Helt uvirkelig

Det ene foreldreparet forteller at skolen datteren går på har valgt å flytte henne til en ny skole, mot deres vilje. På den nye skolen som er tilbudt, går elever som tidligere har mobbet datteren. Familien valgte å klage på vedtaket om flytting.

Familien klaget før sommeren på vedtaket om flytting. De har fortsatt ikke fått svar, og det gjør situasjonen verre.

– For datteren min har det gjort sommerferien svært vanskelig.

Leder i Foreningen mot mobbing i skolen, Irma Rustad har fått høre deler av historien til foreldreparet. Hun bekymrer seg over familiens situasjon.

– Når en forelder tar ansvaret, og varsler om at et barn har det vondt, forventer du at skolen gjør noe. Det du ikke venter deg, er at du skal bli selve problemet. Det er helt uvirkelig.