NRK Meny
Normal

40-åringer for umodne til å bli foreldre

Mange barnfrie i slutten av trettiårene sier de ikke er modne nok til å få barn enda. Det viser forskning ved Høgskolen i Bergen. Forsker Anne Britt Vika Nilsen tror mange overvurderer sine evner til å bli foreldre i høy alder.

Barn og godt voksne fedre

Forskningen til høgskolelektor Anne Britt Vika Nilsen (innfelt) viser at mange 36-40-åringer vil vente med å bli foreldre

Nordmenn av begge kjønn blir stadig eldre når de får sitt første barn. Anne Britt Vika Nilsen er jordmor og høgskolelektor ved jordmorutdanningen ved Høgskolen i Bergen har forsket på årsakene til at mange venter med å få barn.

Ville gjøre andre ting først

Forskningen henvendte seg blant annet til personer som var 36 og 40 år. Halvparten av menn og en av tre kvinner oppga at de ønsket seg barn innen to til fem år, men at de ikke følte seg modne nok eller ønsket å gjøre andre ting før de ble foreldre. Vika Nilsen sier at dette reiser flere problemstillinger.

Anne Britt Vika Nilsen

Høgskolelektor Anne Britt Vika Nilsen lurer på om folk vet at de har en biologisk begrensing på hvor lenge de kan få barn.

Foto: HiB

– Når så mange over 36 år fortsatt ønsker å vente i to til fem år før de vil få barn, kan man lure på om de vet at de har en biologisk begrensning. Om mennene vil vente mye lengre, drar de kvinnene med seg slik at kvinnene kommer ut av den mest fertile alderen. Det kan føre til ubehagelig stress med i det hele tatt å bli gravid når de først skal prøve, mener Vika Nilsen.

Utsettelse av å få barn gir seg blant annet utslag i at flere trenger hjelp til å bli gravide. Hun mener at både kvinner og menn overvurderer sin evne til å få barn i høy alder.

For høye krav til foreldre

– Jeg undrer meg om hva som skal til for å bli «modne nok». Er modningen noe som skjer under svangerskapet, eller er det noe i tiden, at å bli foreldre er noe man er redd for fordi det er definitivt og fører til at man må gi slipp på det uavhengige livet vi setter høyt i vårt samfunn?

Hun mener den stadig høyere alderen på foreldre kan reflektere at det stilles høye krav til foreldre i dag og hvordan barn skal ha det.

– Høy alder på foreldre er en like uheldig faktor som overvekt og røyking. Det kan føre til at barna blir født før tiden, og øker også sjansen for dødfødsler. Dette er alvorlige og ressurskrevende konsekvenser som kan skje når foreldrene blir eldre, forklarer Vika Nilsen.