NRK Meny

Flomforebygging til fylkestinget

At NVE ikke lenger prioriterer forebygging av flom på dyrka mark, men heller vil bidra til opprydding i etterkant, blir en politisk sak på fylkestinget. Det var forrige uke at fungerende regionsjef i NVE, Knut Hoseth, sa til NRK at det kun er når bygninger, bruer eller veier trues at det settes inn tiltak. Jens Ingvald Olsen fra Partiet Rødt mener at dette er til stor skade for landbruket og matproduksjonen i Troms. – Denne saken bør drøftes politisk, mener han.