NRK Meny
Normal

Flere blir tatt av UP i Nord–Norge

En oversikt fra Utrykningspolitiet i Nordland, Troms og Finnmark viser at det samlet sett er en økning i de fleste kontrollområdene hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

UP

Flere patruljer og bedre utstyr har ført til en økning i antall trafikksyndere som blir avslørt.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Stedfortredende utrykningsleder i UP, Yngve Widding sier noe av økningen må tilskrives omorganiseringen av UP høsten 2016, som førte til at de fikk tildelt fire nye patruljer.

– En del må tilskrives at vi fikk flere ressurser og dermed mer tid på veiene. Vi har også hatt en målrettet opplæring, og ikke minst har vi fått instrumenter som kan måle rus og ikke bare alkohol som tidligere, sier Widding.

Oversikt UP juli 2017

Her er tallene som viser at det er stor økning i antall overtredelser UP har avdekket.

Mest fartsovertredelser

80 prosent av de forenklede foreleggene skyldes fartsovertredelser, og resten i all hovedsak bruk av håndholdt mobil. Gebyrene skyldes manglende bruk av bilbelte, viser oversikten til UP.

– De største enkeltfaktorene som er årsak til trafikkulykker er rus og dernest fart. Derfor vil UP drive stor kontrollvirksomhet på dette, men vi skal ikke glemme at mobiltelefonen er en synstyv som kan føre til ulykker, noe vi har også har fokus på, sier Widding.

Når det gjelder generell kriminalitetsbekjempelse har UP pågrepet 208 personer, der en stor del av pågripelsene er knyttet til narkotikakriminalitet.

Bedre adferd

Widding sier at de, til tross for en økning i antall fartsovertredelser og førerkortbeslag, ikke har grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling med hensyn til trafikantenes adferd rundt om på veiene.

– Mange av de veifarende gir oss tilbakemeldinger på at de opplever at fartsnivået og adferden på veiene er blitt bedre – noe som igjen vil bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte.