Fjellov med mer lokal innflytelse

– Det kan bli enda større forskjeller mellom Nord-Norge og Sør-Norge når det gjelder retten til land og vann. Det tror Marius Mathisen, som har skrevet masteroppgave om hvordan lokalbefolkningen kan delta i forvaltningen av ressursene. I dag gjelder ikke fjelloven i Nord-Norge, og i juni skal et lovutvalg som har vurdert fjelloven for Sør-Norge legge frem sin rapport.