NRK Meny
Normal

Undersøker uvanlige smoltfunn

Flere fiskere i Varangerfjorden i Finnmark har fisket opp torsk med oppdrettssmolt i magen den siste tiden. Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet jakter på kilden.

Død smolt

Småfisk fra oppdrettsnæringa har i det siste dukket opp i magen på torsk fra Varanger.

Foto: Fiskeridirektoratet

Både Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet har mottatt henvendelser om fangst som har hatt oppdrettssmolt i magen. Nå jakter etatene etter kilden til smolten.

– Vi har fått fem henvendelser på en ukes tid, om at fiskerne har funnet smolt i torsken. Det er spesielt, og vi har ikke opplevd noe lignende før, sier miljøvernsjef Bente Kristiansen hos Fylkesmannen.

Stammer fra oppdrettsanlegg

NRK har snakket med flere av fiskerne som har fått torsk med laksefisk i magen. heller ingen av disse har opplevd liknende tidligere.

Nå har det blitt tatt skjellprøver av funnene, og miljøvernsjefen kan bekrefte at det dreier seg om smolt fra oppdrettsnæringen.

– Det er oppdrettsfisk det dreier seg om. Om det er ørret eller laks vet vi ikke, men det dreier seg om oppdrettsfisk som er på avveie, sier Christiansen.

Avviser rømming

Villa Arctic er eneste selskap som driver lakseoppdrett i Varangerfjorden. Daglig leder Dharma Rajeswaran hevder at smolten umulig kan stamme fra deres anlegg.

– Vi har ikke mistet noe fisk. Det har vi våre rutiner for å sjekke. Vi fastslår at fisken ikke kommer fra våre anlegg på noen måte.

Han peker på at det er flere aktører som driver oppdrett i nærheten av Varangerfjorden.

– Det er mange anlegg i nærheten. Også på russisk side, som ikke er så langt unna.

Høy dødelighet

Regiondirektør Hermod Larsen hos Fiskeridirektoratet tror ikke det er snakk om rømt oppdrettsfisk. Direktoratet tror likevel smolten stammer fra Villa Arctics anlegg.

– Vi ser at de har hatt høy dødelighet på ett av sine anlegg helt siden i fjor sommer. Vår teori er at det er død fisk fra Villa Arctic, som har blitt spist av torsken, sier Larsen.

– Alvorlig sak

Når NRK konfronterer Villa Arctic med Fiskeridirektoratets teori er ikke selskapet like bastante. Daglig leder Dharma Rajeswaran sier da at de ikke kan utelukke at det er død smolt fra deres anlegg, men at det er umulig for han å spekulere i dette.


Fylkesmannen er i kontakt med flere oppdrettsselskaper i håp om å finne svar. Dersom det dreier seg om bevisst dumping av død fisk kan det få alvorlige konsekvenser for de ansvarlige.

– Vi har ingen grunn til å tro det, men dersom det viser seg at det dreier seg om bevisst dumping, så er det straffbart, og en meget alvorlig sak, sier Hermod Larsen hos Fiskeridirektoratet.