Finland vil ha europavei til Alta

Finske myndigheter ønsker å gjøre strekningen mellom Alta og Karesuando om til europavei.

Dersom forslaget får gjennomslag vil det bli den fjerde lengste europaveien, og den vil strekke seg fra Alta til Sicilia i Italia.

Svært positivt, sier ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta.

- En oppgradering til europavei vil kanalisere mer trafikk gjennom Kautokeino, og det vil jo selvfølgelig komme oss til gode.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete støtter forslaget og mener en europavei vil gjøre det lettere for turister å orientere seg til Finnmark. Men hun kan ikke love penger til å oppgradere vegen.

- Det er ikke satt av midler til opp-pussing av E45, dette handler rett og slett om en navneendring.

Det er FNs økonomiske kommisjon for Europa, UNECE i Geneve, som skal behandle en eventuell søknad fra Finland.