Barn på asylmottak risikerer halvt år uten tilbud

Barn og ungdom på asylmottak kan være uten aktivitetstilbud et halvt år i slengen. Årsaken er at ikke alle lag og foreninger tør å ta sjansen på at de får UDI-støtte.

asylungdom

Søstrene Evin og Shirin fra Syria og den russiske jenta Vasilisa er glad de får noe å gjøre på fritida.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Vi blir fratatt muligheten å ha aktiviteter støttet av UDI i januar, februar, mars og april, og vi får aldri mulighet til å gi skiopplæring.

Det sier Brynjulf Edvardsen, leder i Gibostad idrettsforening. Da Senja-bygda med 350 innbyggere fikk asylmottak for enslige mindreårige, ville foreninga ta ungdommene med på aktiviteter. Men for å få det til, var pengestøtte helt nødvendig.

– De manglet jo alt av utstyr sjøl, både når det gjelder fotball, svømming og ski, forteller Edvardsen.

Brynjulf Edvardsen

Gibostad idrettslag ønsker å aktivisere ungdommene på mottaket i bygda, men må vente til i mai før de får vite om de har råd til det.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Kan ikke forskuttere

Regjeringen vil at nettopp frivilligheten skal stå for aktiviteter retta mot barn og unge på asylmottak. Målet er at barn skal få en så normalisert barndom som mulig. Lag og foreninger kan få pengestøtte, men de kan ikke søke om dette før på nyåret, når UDI vet hvor mye penger de får på statsbudsjettet. Samtidig må pengene brukes i det samme kalenderåret. Ofte kommer svaret på søknaden om penger først i mai.

Det må da være mulig å få tilskudd enten over to år, eller at man får det ett år og kan bruke pengene året etter. Samfunnet kan ikke forvente at de frivillige skal stille opp og forskuttere dette. Det blir riv ruskende galt, sier lederen i Gibostad IF.

Ap-politiker Kay Erling Ludvigsen fikk nylig et enstemmig kommunestyre med på en uttalelse til UDI og justis- og beredskapsdepartementet. Der ber de om at ordninga endres.

ap

Kay Erling Ludvigsen i Lenvik Ap fikk resten av kommunestyret med på en uttalelse til UDI og Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Skjerpet kravene

I 2015 bevilget regjeringen 19,5 millioner i aktivitetsmidler. I år har UDI totalt 50 millioner kroner å dele ut. Men ifølge rådgiver Kristin Krogstad i UDI er kravet om at pengene skal brukes det året det er bevilget, innskjerpet.

– Tidligere har det vært åpnet for at man, dersom man søker spesifikt om det, kan bruke midlene innen utgangen av februar året etter. Men nå står det i rundskrivet at pengene skal benyttes det samme kalenderåret, sier hun.

Krogstad sier hun forstår frustrasjonen dette kan føre til, men at det er lite å gjøre med det.

asylmottak

Anne Jørgensen leder Heimly mottakssenter på Finnsnes.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Betyr mye

På Heimly mottakssenter på Finnsnes var det i vinter 70 barn. Leder Anne Jørgensen mener det er svært viktig at de får være med på fritidsaktiviteter utafor mottaket.

– Det gjør at de kan snakke med sine venner om det de har opplevd sammen, og ikke minst ha noe å glede seg til, sier hun.

Syriske Shirin (11) er fornøyd med aktivitetstilbudet.

På tirsdagene har vi hatt svømming, og på fredagene kom Redd Barna og tok oss med på trening. Og så fikk vi dra på kino av og til.