Enormt pengeforbruk i Tromsø

Tromsø kommune bruker fortsatt mye mer penger enn budsjettert. Merforbruket er anslått til å bli 115 millioner kroner i år, og er i størst i innefor pleie og omsorg. Administrasjonssjefen ser alvorlig på dette, og trekker inn fullmakter der merforbruket er størst. Saken skal opp i formannskapet på tirsdag.