NRK Meny
Normal

Drapsdømte anker – og går løs

Tana-mennene Tor Alfred Utsi og Tor Egil Pettersen, som er dømt for grovt ran med døden til følge, anker dommene på henholdsvis 7 og 8 år.

Advokat Arve Ringsby sier at anken gjelder spørsmålet om det var ranet som førte til at 71 år gamle Nils Erling Henriksen døde.

Ringsby mener det ikke er bevist at volden var den direkte årsaken til at Henriksen døde dagen etter ranet.

– Ikke ansvarlig

– Min klient mener jo at han ikke kan holdes ansvarlig for den dødsfølgen som inntrådte overfor avdøde Henriksen. Og det er jo på tilsvarende for tiltalte nummer en, som også har anket i dag. Så det er samme spørsmålet for begge de tiltalte som vil være sentralt for en avgjørelse i lagmannsretten.

 

Satsadvokat Torstein Hevnskjel sier at anken fra de to Tana-mennene blir sendt til Riksadvokaten, og at det vil gå ytterligere to uker å beslutte å erklære en anke fra påtalemyndighetenes side.

Løslatt i november

Det er usikkert om når ankesaken kommer, og i mellomtiden er de domfelte fri.

- Det blir jo ikke aktuelt med fengsling på dette grunnlaget, sier Ringsby.

- Min klient ble løslatt fra varetekt i forhold til denne saken i november i fjor. Det kommer ikke på tale med noen ny varetektsfengsling i denne saken overfor ham.