NRK Meny
Normal

Dette kan Forsvaret bidra med i flyktningkrisen

Forsvaret kan stille med transporthjelp, lokaler og soveposer hvis det skulle bli masseankomst av asylsøkere.

Sydspissen hotell i Tromsø

Det militære anlegget, Sydspissen i Tromsø, kan brukes til å huse asylsøkere.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

Men Forsvarsstaben minner om at asylsøkere er et ansvar for sivile myndigheter, skriver Aftenposten som omtalte saken først.

Forsvarsdepartementet har fått beskjed av Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere hva de kan bidra med i tilfelle ankomsten av asylsøkere utvikler seg til en krise, eller det Justisdepartementet kaller masseankomst.

– Vi har nå sendt Justisdepartementet en vurdering av hvilke kapasiteter Forsvaret kan stille til rådighet dersom vi får en situasjon med en stor økning i antallet asylsøkere i Norge, sier pressesjef i Forsvarsdepartementet, Marita Wangberg til NRK.

Anlegg i Tromsø kan bli aktuelt

Wangberg sier at Forsvarsdepartementet er positive til å bistå i en slik situasjon.

– Det er nå opp til Justisdepartementet å vurdere hvilken støtte de ønsker fra Forsvaret.

Brev fra Forsvaret til Justisdepartementet om asylsøkere

Svaret fra Forsvarsdepartementet til Justisdepartementet.

Forsvarsdepartementet har funnet fire anlegg som kan brukes til innkvartering av asylsøkere. Anlegg med militær aktivitet er ifølge departementet ikke aktuelt.

Anleggene hvor det ikke lenger er aktivitet er;

Sydspissen hotell i Tromsø, Vestleiren på Høybuktmoen, Gamle Trandum leir og Myntgata 2 i Oslo, hvor Miljøverndepartementet tidligere holdt til.

– Vil påvirke helsetjenestene til soldatene

Forsvaret har også oversikt over tidligere forsvarsanlegg, som er i privat eie, men som kan være velegnet. Olavsvern i Tromsø er et eksempel på slikt anlegg.

Forsvaret har ikke lenger store lagre av overskuddsmateriell, men de kan tilby rundt 3.000 soveposer. Forsvarets helsepersonell kan også bistå med helsesjekk av opptil 400 personer per dag.

– En eventuell slik bistand vil måtte tas fra de ulike sykestuene i forsvarsgrenene og vil påvirke de daglige helsetjenester som soldatene har krav på, står det i brevet fra Forsvarsdepartementet til Justisdepartementet.

Forsvaret har også avtaler med sivile busselskaper som kan benyttes, i tillegg til Heimevernet som kan bidra med vakthold.

Sivile ressurser skal brukes først

Videre i brevet som NRK har tilgang på, står det at mottak av flyktninger og asylsøkere i utgangspunktet er et ansvar for sivile myndigheter. Og at Forsvarets bistand derfor kun vil være et supplement.

– Det forutsettes derfor at sivile ressurser er uttømt eller funnet utilstrekkelig før det anmodes om bistand fra Forsvaret.

Forsvarsdepartementet påpeker at situasjonen er i rask endring, og at det så langt ikke foreligger en konkret bistandsanmodning. Derfor er det heller ikke mulig å estimere merutgiftene dette eventuelt vil føre til.

Utlendingsdirektoratet har en overordnet beredskapsplan, som skal tre i kraft om strømmen av asylsøkere blir uvanlig stor, skriver Aftenposten. Det er ingen faste kriterier, men kan oppstå om ukentlige ankomster ligger 100 prosent over prognosen.