Derfor dropper de videregående

Forskere er nå nærmere svaret på hvorfor det er så mange som dropper skolen i Finnmark.

Video nsps_upload_2009_4_14_18_36_53_2965.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Tirsdag la forskere fram en rapport om elever som dropper ut av den videregående skolen i Finnmark. Fylket ligger på en tvilsom førsteplass på statistikken, ingen dropper ut i så stor grad som i Finnmark.

Det er elever som har dårlige karakterer fra før, og som har foreldre som selv har utdanning fra Finnmark som dropper ut, sier forsker ved forskningsinstituttet Norut Alta, Ivar Lie.

- De som har dårligere utgangspunkt fra grunnskolen slutter i større grad enn de som har et godt utgangspunkt. Også de som får innfridd sitt førstevalg til den videregående skolen holder ut i større grad enn de som ikke får det.

Foreldrenes utdanningsbakgrunn har også betydning i forhold til hvem som slutter og ikke, fortsetter Lie. Men i Finnmark slår det ikke like positivt ut at foreldre har videregående eller høyere utdanning, som andre fylker i landet.

Men hva sier elevene selv?

Høyskolelektor Monica Bjerklund, ved Høgskolen i Finnmarks sosialarbeiderutdanning, har dybdeintervjuet flere av de som har slutta på videregående skoler i Finnmark, og fått dem til å forklare prosessen de har vært gjennom før de har slutta på skolen.

– De forteller at de er skolelei og umotiverte. Mange snakker om trøtthet, det at de rett og slett er trøtte og slitne og har problemer for eksempel i mørketida, noe som gjør at det er vanskelig å fortsette på skolen.

Vil ikke flytte

Andre elever igjen er mer praktisk anlagt, forteller Bjerklund. De har ikke lyst til å sitte i ro, men vil bruke hendene sine og evnene sine på en annen måte.

- Noen har valgt feil linje, og oppdager dette først etter å ha gått på skolen en stund, mens andre igjen har lyst til å opprettholde relasjoner til folk i nettverket sitt, altså partnere og familie og venner, og har derfor ikke lyst til å flytte for å gå på skole et annet sted.

Penger er viktig

Mange ungdommer har fortalt at de trenger penger. De har kanskje skaffet seg bil eller bolig og familie. Dermed blir penger en viktig motivasjon, og for noen utgjør stipend en ekstra motivasjon til å bli i skolen.

Andre igjen velger å jobbe heller enn å gå på skole.

– Tiltakene må treffe flere

Til nå har tiltakene som skal forebygge at elevene dropper ut av skolen vært innen bo og trivsel. Dette er viktige tiltak, sier Lie, og de treffer spesielt de som bor på hybel, altså borteboerne.

Nå er det kanskje på tide å gjøre noe opp mot de som ikke er i denne gruppen, de som bor privat, mener Lie.

Mer fokus på skolen

Men man må også tenke i helt andre baner.

– Vi har også intervjuet rådgivere ved skolene, og de er opptatt av at en i større grad fokuserer på skolesituasjonen enn hva man har gjort til nå. Forholdet mellom lærere og elev, og dette med å tilpasse tilbud til enkeltelever.

– Det kan nok være ganske avgjørende for enkelte elever at en får et tilpasset tilbud som man føler at man mestrer å gå på skole, gjerne i kombinasjon med å være ute i arbeidslivet.