NRK Meny
Normal

Denne lille boksen lar skogens konge seg skremme av

Prøveprosjektet med elektroniske elgskremmere ser ut til å fungere. – Vi har rapporter fra bilister som har sett elgen snu før den kommer til vegen, forteller leder for viltnemnda i Målselv Jørn Larsen.

Elgskremmer Målselv

Elgskremmerne er montert på stolper som plasseres på veistrekninger med spesielt stor elgfare. Når sensorene oppdager frontlyktene starter et lysshow og en høyfrekvent lyd som skal skremme elgen fra å krysse veien.

Foto: Arild Moe

Jørn Larsen, leder for viltnemnda i Målselv

Leder for viltnemnda i Målselv, Jørn Larsen.

Foto: Arild Moe / NRK

I fjor ble 1.857 elger påkjørt i trafikken i Norge. Nå har vegmyndighetene tatt i bruk en ny metode for å få ned viltpåkjørsler på veiene.

I Målselv i Troms er de grå boksene plassert langs fylkesveg 855 mellom Karlstad og Finnsnes.

– De meldingene vi har fått fra bilister er at det ser ut til å fungere sånn som det skal. Flere dyr har vært observert ved veien, men så har de snudd og løpt sin vei, sier leder for viltnemnda i Målselv Jørn Larsen.

Høyfrekvent lyd og lysshow

Elgskremmerne er montert på stolper som plasseres på veistrekninger med spesielt stor elgfare.

Når sensorene oppdager frontlyktene starter et lysshow og en høyfrekvent lyd som skal skremme elgen fra å krysse veien. Denne lyden kan ikke høres av mennesker, men skremmer elgen.

Den andre strekningen i Troms der elgskremmerne er montert, er i Salangsdalen i Bardu.

Dette er veistrekninger med spesielt stor elgfare.

Se videoreportasje her:

Forsøket med å skremme elgen unna trafikken med elektroniske lyder, har gitt gode resultater.
Målet er å få ned antall påkjørsler.
På to skrekninger i Troms er utstyr montert

Har vært påkjørsel nylig

Men det elektroniske systemet må justeres i høst. Blant annet har det ikke taklet de lyse nettene i nord.

Prosjektleder Henrik Wildenschild i Statens vegvesen forteller også at de ennå ikke har fått boksene til å kommunisere sammen.

Rapporter til viltnemnda i sommer forteller om en elgpåkjørsel på strekninga med viltskremmere ved Karlstad i Målselv.

– Det skal ha vært en elg som allerede befant seg på vegen da bilen kom. I dette tilfellet ble elgen ikke skadd, bare bilen fikk et sidespeil ødelagt.

Elg påkjørsel

Elgkollisjoner fører til personskader og i tap av menneskeliv i tillegg til store skader på kjøretøy. Påkjørte dyr får store lidelser og mange dyr dør av skadene og må avlives.

Foto: Torjus Kleiven Kandal

Påvirker andre dyr på strekningene

Jørn Larsen i viltnemnda kan også fortelle at dyretransporter med hest har meldt at hester har blitt urolig når de passerer varslerne.

– Da har løsninga blitt å putte ørepropper i ørene på hestene, sier han til NRK.

Det er erfaringer fra Sentral-Europa som gjør at Statens vegvesen vil prøve viltskremmere langs norske veier.

Der er tallet på påkjørsler av hjortevilt redusert med 90 prosent.

I Nordland er sensorene montert på fylkesvei 17 ved Åseli i Bodø og på E6 nord for Straumen i Sørfold.

elgskremmer