NRK Meny
Normal

Deler ut midler for å fikse gamle hus

Finnmark fylkeskommune vil stoppe forfallet av gamle og freda hus i Finnmark. Derfor deler de nå ut penger til restaurering.

Væreiergården i Hamningberg, som har navnet Mellombua.

Væreiergården i Hamningberg er et eksempel på en bygning som kan restaureres.

Foto: Marit Reiersen

Eiere av freda og verneverdige hus kan nå søke om midler til restaurering.

– Vi må ta vare på de gamle husene vi har her i Finnmark, så det er viktig å stanse forfallet og sikre freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø, sier rådgiver for kulturvern i Finnmark fylkeskommune, Marit Reiersen i en pressemelding.

Fylkeskommunen ønsker nå å ta imot søknader fra huseiere med planer om å sette freda eller verneverdige hus og anlegg i stand.

For å få gjort dette kan man søke om tilskudd til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak.

– Vi håper å motta mange søknader for å ivareta vår flotte bygningsarv i Finnmark, sier Reiersen.

Retningslinjer og søknadsskjema finner man på fylkeskommunens nettsider. Søknadsfristen er 20. november, og man kan vente seg svar i løpet av mars 2015.

Finnmark fylkeskommune tar imot og prioriterer søknadene før Riksantikvaren fordeler midlene.