NRK Meny
Normal

Datatilsynet: – Ansvaret ligger hos helseinstitusjonene

Overgangen til nytt pasientjournalsystem har skapt usikkerhet på lokalt og nasjonalt nivå.

Pasientjournal

JOURNAL: Myndighetene har fått inn flere henvendelser fra kommuner om at pasientopplysninger forsvinner. Men spørsmålet er om det er produsenten av systemets feil, eller om det skyldes brukerfeil og lokale dataproblemer.

Foto: Aslak Ballari

Helge Veum

Helge Veum, avdelingsdirektør for tilsyn og sikkerhet i Datatilsynet.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Datatilsynet

Et nylig dødsfall på grunn av overmedisinering undersøkes nå av fylkeslegen i Finnmark på grunn av mistanke om svikt i bruk av den elektroniske pasientjournalen.

Helsetilsynet har fått flere henvendelser fra kommuner som bruker systemet om pasientopplysninger som forsvinner. Bare i Troms og Finnmark foreligger det ti tilfeller der pasientopplysninger har forsvunnet fra datasystemene.

Og mens dataselskapet og legekontorene skylder på hverandre, slår Datatilsynet fast hvem som har ansvaret for sikkerheten i systemet.

– Etter loven er det legekontoret som har ansvaret. Grunnen er at det er dem lovgivninga peker på som ansvarlig part, og som skal sørge for et forsvarlig system og god informasjonssikkerhet, sier avdelingsdirektør i Datatilsynet, Helge Veum.

Krisemøte

I januar ble det holdt et krisemøte i Helsedirektoratet for å prøve å finne ut hvordan problemene kunne løses.

Der deltok også produsenten av journalsystemet, selskapet CMG Norge. De mente årsaken til problemene var brukerfeil og lokale dataproblemer.

– Forferdelig

Kommuneoverlege Frode Øvrejord i Alta mener CMG har ansvaret for dataprogrammet i sin helhet, men Datatilsynet støtter nå altså Helsedirektoratets syn på ansvarsfordelingen.

– Det er forferdelig at man har slike hendelser. Det er kritiske system. Helseopplysninger skal ikke gå tapt i legens system. Uavhengig om det skyldes dårlige rutiner på legekontoret eller mangler hos leverandøren. Det burde ikke skje, sier han.

Datatilsynet vil nå sørge for at de blir orientert om prosessen videre.