Nytt datasystem kan varsle epidemier

Et nytt datasystem kan bidra til å forhindre utbredelsen av epidemier. Systemet testes nå ut i Troms og Finnmark, og henter informasjon fra fastleger for å lage oversikt over sykdomsutbrudd i befolkninga.

Video 00bbf025-43d8-4c2c-933c-14a462f13b25.png

Datasystem skal hindre sykdomsspredning

Det er forskere ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø som har utviklet et internettbasert varslingssystem som skal gi raskere varsling når epidemier bryter ut.

– Systemet fungerer slik er at man får vite hva alle leger eller mikrobiologilaboriatorier i et område har av informasjon om sykdommer. Da vet man mer, og kan ta beslutninger ut fra det, sier forsker Gustav Bellika.

Sykdomsvarsling

Systemet viser funn av mikrobiologiske sykdomsorganismer i nord-norske kommuner.

Systemet testes nå ut i Troms og Finnmark, og overvåker luftveis og mage-tarmsykdommer i landsdelen ved hjelp av data fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.

På sikt ønsker forskerne å tilby systemet til andre regioner i Norge, og også andre land.

- Globalt sett kan systemet skape mer presis og målrettet behandling, i tillegg til resurssparing og mindre feilmedisinering, sier avdelingsoverlege ved mikrobiologisk avdeling på UNN, Gunnar Skov Simonsen.