NRK Meny

Dårligere resultat for Troms Kraft

Troms Kraft sitt årsresultat for 2015 viser et overskudd p å 153 millioner kroner før skatt, mot 169 året før. I første kvartal 2016 fikk Troms Kraft et resultat på 60 millioner kroner før skatt mot 33 i samme periode i fjor. – Resultatet for første kvartal viser positiv fremgang, dette til tross for at kraftprisene fortsatte å holde seg på et meget lavt nivå også inn i året 2016, skriver selskapet i en pressemelding.