NRK Meny
Normal

Byggesaksbehandling i én kommune tar fire dager – i en annen tar det 130

Det er store forskjeller på ventetiden for å få saksbehandlet byggesaker i Norge. I Ibestad må folk smøre seg med lang tålmodighet.

Kvæfjord ungdomssenter

Kvæfjord er en av de beste i klassen på rask saksbehandling av byggesaker.

Foto: Nils Mehren/NRK

Ibestad kommune er nest tregest i landet til å behandle byggesøknader, med 130 dagers ventetid, viser en oversikt fra Forbrukerrådet.

Skal du bygge bolig, koster behandlingen av søknaden fra null til over 45.000 kroner avhengig av hvor i landet du bor. Ifølge Forbrukerrådet varierer gjennomsnittlig saksbehandlingstid i norske kommuner fra 3 dager til 150.

Kvæfjord bruker bare fire dager i snitt på å behandle én søknad, det gjør kommunen til den tredje raskeste i landet på dette området.

Merete Hessen

Administrasjonssjef i Kvæfjord, Merete Hessen.

Foto: Nils Mehren / NRK

Det er Merete Hessen, administrasjonssjef i Kvæfjord, fornøyd med.

– Og det er innbyggerne våre også veldig fornøyde med. Vi har i flere år vært blant de raskeste i landet på dette. En av grunnene til det, er at vi er tydelige på å kommunisere utad at folk må søke om bygging i god tid før de skal begynne, sier Hessen til NRK.no.

Forbrukerrådets oversikt viser at det i snitt koster litt under 11.000 kroner å få en byggesøknad behandlet i norske kommuner.

Ingen fra Ibestad kommune har mulighet til å svare på hvorfor kommunen er en av de tregeste i landet til å behandle slike søknader.

– Ekstreme forskjeller

Forbrukerrådet er overrasket over de store forskjellene kommunene imellom.

– Resultatene viser ekstremt store forskjeller, både nasjonalt og internt i fylkene, sier Anne Kristin Vie, Forbrukerrådets fagdirektør for offentlige tjenester og helse, til organisasjonens nettsider.

Ifølge Forbrukerrådet kan ikke en kommune kreve mer for en byggesøknad enn det det koster å behandle den.

– Det spesielle med slike gebyrer er ikke bare at de er høye, men at de varierer voldsomt fra kommune til kommune. Tar noen kommuner seg altfor godt betalt? undrer Vie.

Ifølge Forbrukerrådet er det åpenbart at en del kommuner subsidierer byggesaksbehandlingen for å stimulere til økt bosetting.

Heller ikke Hessen i Kvæfjord har noen forklaring på hvorfor dette kan variere så mye innad i Troms-kommunene.

– Men noe av grunnen skyldes kanskje hvor godt bemannet kommunene er på byggesaksavdelinga. Vi har vært heldige og har dyktige og dedikerte på dette – som har vært stabile over tid.

Hessen sier at mange innbyggere ofte er sent ute til å søke, og at det kan bidra til at det tar lengre tid å få behandle søknadene.

– Mange søker gjerne rett før de vil begynne å bygge. Vi signaliserer at folk må være tidlig ute med dette, da får vi søknadene fordelt mer utover året.

12 uker

Dyrøy er en av kommunene i Norge som tar minst i gebyr for byggesøknader – snaut 1900 kroner. Nittedal i Akershus tar mest, 45.500 kroner.

Ifølge regelverket skal alle byggesøknader være ferdig behandlet innen 12 uker.

Tidligere kommunetester som Forbrukerrådet har gjennomført, viser også at kommunene ikke gir brukerne informasjon om den faktiske saksbehandlingstiden på byggesaker.