Boliger for alle

Det skal bli lettere for unge å etablere seg i Harstad. Det er et av målene for den boligpolitiske handlingsplanen som nå legges ut på høring. I dag er det en skjevfordeling av boligmassen i byen, som gjør det vanskelig for unge å etablere seg. Det sier prosjektleder Jan Martin Skoglund. Han viser til at det er mange eneboliger og leiligheter som er for dyre for førstegangsetablerere.