Boine til Kalottspel

– Det er alltid vanskelig å trekke fram enkeltartister, men i år må selvsagt Mari Boine nevnes, det kommer til å bli fantastisk, sier Nina Fjeldet, daglig leder Kalottspel om årets program. Nevnes må og årets nyproduksjon «Marja-Liisa Orgelsuite». Kalottspel holdes i Målselv 8.- 12.august.

Mari Boine
Foto: Mette Ballovara / NRK