Blir universitetsskoler

Tre av fylkets videregående skoler er nå valgt ut til å være universitetsskoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Bardufoss, Breivang og Kvaløya videregående skoler deltar i det treårige prosjektet der man blant annet utveksler personell for å høyne den faglige kvaliteten både på videregående opplæring, og på lektorutdanningen.