Biskopen bekymret for innstrammingene i asylpolitikken

TROMSØ (NRK:) Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme brukte sin første årstale på samfunnsmessige spørsmål. – Utsendelsen av asylsøkere fra Norge har gått over stokk og stein, uttalte han etter talen.

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme

Biskop i Nord-Hålogaland Bispedømme, Olav Øygard, uttrykte bekymring for innstramming i asylpolitikken under sin årstale

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

En nesten fullsatt Tromsø domkirke fikk med seg biskop Olav Øygards årstale søndag.

Han brukte talen til å løfte fram samfunnsmessige spørsmål, særlig flyktningsituasjonen.

– Jeg er bekymret for innstrammingene regjeringa har foreslått i flyktningpolitikken. Når myndighetene ikke skal ta stilling til om enslige mindreårige får bli i landet før de har blitt 18 år, er det helt umulig å integrere dem og gi dem et reelt tilbud. Vi må ikke glemme at en del av flyktningene som kommer til Norge er traumatisert, sier Øygard.

– Jeg er også bekymret for familiegjenforeningsordningen, som er såpass krevende at de som har fått opphold i Norge må ha hatt solid inntekt i flere år for å kunne invitere familien sin hit - og ha lært seg godt norsk, fortsetter han.

- Har gått over stokk og stein

Øygard viser til de 40 forslagene regjeringa la fram i slutten av desember, som skal redusere den store strømmen av asylsøkere som er ventet å komme til Norge i år.

Sylvi Liljegren,. Olav Øygard og Arne Reginiussen

Forfatter Sylvi Liljegren og Arne Reginiussen, ansvarlig redaktør i Finnmark Dagblad, var debattanter under biskopens årstale. I midten biskop Olav Øygard.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

– Det er blitt sagt at Norge skal ha en av de strengeste asylpolitikkene i Europa. Jeg kan ikke si at det er noen målsetting i seg selv. Jeg skjønner at myndighetene må ha reguleringer, men jeg er redd for at de blir atskillig strengere enn det som er forsvarlig og fornuftig. Jeg er litt redd for at Utlendingsloven nærmest får til hensikt at Norge skal ha så få flyktninger som mulig, i stedet for at loven legger til rette for at vi skal hjelpe de som virkelig trenger vår hjelp, sier Øygard.

I etterkant av årstalen uttalte blant annet biskopen at «utsendelsen av asylsøkere fra Norge har gått over stokk og stein».

Mener biskopen driver partipolitikk

John Karlsen, gruppeleder for Troms Fremskrittsparti på fylkestinget, mener at Øygard grenser til å drive partipolitikk i noen av synspunktene sine.

John Karlsen

John Karlsen, gruppeleder for Troms Frp på fylkestinget.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Jeg synes at en biskop på balansere dette. At han er engasjert i samfunnet og tar opp viktige spørsmål er helt greit, men når han direkte blander seg opp i partipolitikk synes jeg ikke dette er greit lenger.

Øygard understreker at kirken ikke skal fremstå som partipolitisk.

– Vi er og vil være en kirke for alle uansett politisk syn. Samtidig har kirken noen grunnleggende verdier, blant annet når det gjelder menneskesyn og menneskeverd. Det må vi kunne ha også om enkelte medlemmer er uenige med oss i det, svarer Øygard.

Tore Johnsen, generalsekretær i Samisk kirkeråd, synes det er bra at Øygard viser politisk engasjement.

- Jeg synes at biskopen tok opp mange viktige spørsmål i et samfunnsperspektiv, som kirken bør engasjere seg i. Så jeg syntes det var en god tale av den nye biskopen.