NRK Meny
Normal

Biskop-avskjed tok nærmest av

Det var det populære bandet Violet Road som fikk opp stemningen da det søndag ble tatt avskjed med biskop Per Oskar Kjølaas. Kjølaas avslutter sin tjeneste som biskop i Nord-Hålogaland bispedømme 31. august.

Violet Road spiller for Kjølaas

Violet Road skapte stor stemning på mottagelsen til avtroppende biskopi Per Oskar Kjølaas.

Foto: Laila Lanes / NRK

Rundt 200 mennesker var samlet på Rica Ishavshotell søndag på mottakelse for å ta avskjed med en populær biskop. Talene var mange og det samme var gavene.

Per Oskar Kjølaas danser til Violet Road

Kjølaas var blant dem som hev seg i dansen til rytmene fra Violet Road sammen med barnebarnet

Foto: Laila Lanes / NRK

Tidligere på dagen holdt biskopen sin avskjedsgudstjeneste Tromsø domkirke. I sin preken sa Kjølaas at tanken på avskjed som biskop har modnet hos han et par år. Han kunne fortsatt i fire år til i bispetjenesten, men valgte å overlate ansvaret til en annen.

Per Oskar Kjølaas

I Tromsø domkirke holdt Per Oskar Kjølaas sin siste gudstjeneste og takket for tilliten han er blitt vist i 12 år som biskop

Preses Helga Haugland Byfuglien snakket i sin tale i kirka om Kjølaas sitt engasjement.

«Din nærhet til folket her, til natur og teologi og med dine røtter i det nordligste Norge, har gitt farger og styrke og kraft til din tjeneste. Det har preget ditt sterke engasjement og din skjellsettende innsats for det samiske folk i kirken vår – uten din troskap og din klokskap ville urfolkets plass i vår kirke trolig vært en annen enn vi nå gleder oss over. Din innsats ikke minst gjennom oversettelsesarbeidet av Gamle Testamentet til nord - samisk har vært banebrytende».

Helga Byfuglien

Preses Helga Haugland Byfuglien snakket varmt om Kjølaas sitt engasjement

– En biskop av og for folket

66 år gamle Kjølaas er fra Kirkenes og ble ordinert som prest for 40 år siden. Han ble utnevnt til biskop 14. september i 2001 og vigslet 10. mars 2002.

I talene på mottagelsen var flere inne på hans evner til å være nær folket, å ha kontakt med mennesker og hans måten å møte mennnesker på, med omsorg og respekt.

Fylkesmann Bård Pedersen henviste i sin tale til biskopen om hans fortid som bokser.

Avtroppende biskop Per Oskar Kjølaas

Per Oskar Kjølaas trivdes godt da Violet Road spilte på mottagelsen

Foto: Laila Lanes / NRK

– Sikkert ingen som har lagt merke til boksergjerningen, men samtidig er det kanskje uttrykk for at vi har hatt en åpen, tydelig og uredd biskop som ikke har holdt meningene sine hemmelig. Vi har hatt og tenger en som hører ogs ses som går foran og viser vei, det er slikt vi har skjent deg.
– En biskop av og for folket, sa Pedersen.

Fikk folk på dansegolvet

Men størst begeistring på mottagelsen skapte Violet Road, som med sin velkjente pop-låt «Can you hear the morning singing» fikk enkelte opp på dansegolvet, også biskopen med sitt barnebarn.

– Dette var det letteste oppdraget å si ja til, sa vokalist Kjetil Holmstad-Solberg.

Viktig for det samiske folket

Det ble også lagt vekt av flere på at Kjølaas har vært viktig for det samiske folket.

Leder av Samisk Kirkeråd, Anne Dalheim, pekte på hans modighet og raushet og kunnskap. Hun takket han for at han har alltid har evnet å bruke og verdsette samisk og kvensk i en naturlig og forsonende sammenheng.

Anne Dalheim og Per Oskar Kjølaas

Leder av Samisk kirkeråd Anne Dalheim sa at Kjølaas har vært en veiviser for henne og ga en vandringsstrav fra kunstner Aslak Simma.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Du har alltid forsøkt bygge broer, du er en veiviser, en ofelaš, sa hun.

En vanskelig tid

Kjølaas er den første biskopen som er skilt og så gift på ny. Dette skjedde for noen år siden.

I et intervju i NRK Troms sin morgensending mandag sier Kjølaas at det preget livet hans i veldig sterk grad.

– I perioder var veien opp til prekestolen veldig lang. Det var en sårbar periode og jeg vurderte faktisk å slutte, sier han.

Han gir ros til kirkefolket, prestene og de kirkelige ansatte i bispedømmet fordi det ikke er brukt i mot han noen ganger. På grunn av måten han ble tatt imot på valgte han å fortsette, sier han.

Hans sterkeste minner fra sin tid som biskop er bispevisitasene og møtene med folket, med skolebarn, barnehagebarn og andre.

Når Kjølaas nå blir pensjonist, skal han i gang med hammer og sag. Han skal bygge badstue på hytta i Sør-Varanger.

– Det er utrolig mye terapi i hammer og sag, sier han.

Per Oskar Kjølaas med kona Jill Kjølaas Sæterbø

Per Oskar Kjøaas sammen med kona Jill Kjølaas Sæterbø

Foto: Laila Lanes / NRK