Bidrar til sentralisering

Seks av ti mener regjeringen bidrar til økt sentralisering, viser en meningsmåling som Sentio har gjort for Klassekampen. I undersøkelsen svarer 50 prosent at de er "helt enig" eller "litt enig" i påstanden om at "de siste årene er det blitt ført en politikk som bidrar til økt sentralisering i Norge". Bare 8 prosent er helt uenig i påstanden.