Mann hengt ut som overgriper mot barn på kjøpesenter

På oppslagstavlen til Coop Mega på Bossekop senter i Alta ble mannen anklaget for seksuelle overgrep mot barn. – Tavlen er ikke ment som en offentlig gapestokk, sier direktør Jan-Ivar Alsén til NRK.

Bossekop kjøpesenter i Alta

BEKLAGER: Lappen med overgrepsbeskyldninger på Bossekop senter i Alta i Finnmark er fjernet, men direktør Jan-Ivar Alsén beklager hendelsen. Ifølge politiet blir det opprettet straffesak på mandag. – Straffereaksjonen blir nok en bot, sier jusekspert.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

«Pass ungene for XX XX fra YY. Han er en rotte og har misbrukt min datter paa 12 og befolt på minste paa bare 8 aar. Han truer meg med at han har kontakter at jeg mister jobben, advokat fra jobben hans og tilbaksending om jeg gaar til rett. Orker ikke utsette barn mine for dette men vil advare alle mot denne rotte. Har ingen aa hjelpe meg her i norge annaa, men blir saa sint naar de gaar ut over mine barn».

Dette sto det på en lapp som var hengt opp på oppslagstavlen i inngangen til Coop Mega på Bossekop senter i Alta i Finnmark. I den nordnorske byen bor det 20.000 mennesker.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer fra inn- og utland.

Anine Kierulf

STRAFFBART: – Det er ikke greit å konstatere noens straffskyld uten at de er dømt. Den lappen er en svært privat opplysning og griper rett inn i privatlivet, sier ekspert på offentlig rett Anine Kierulf.

Foto: NRK

Politiet har tatt beslag i lappen og bekrefter at det blir opprettet straffesak.

– Vi har beslaglagt lappen og tatt kontakt med fornærmede. Han kommer til å anmelde forholdet på mandag og det blir opprettet straffesak. Utover vet jeg ikke så mye, sier operasjonsleder ved Vest-Finnmark politidistrikt Helga Berg til NRK.

Vurderer endringer i rutinene

Hun kan ikke si noe om innholdet på lappen medfører riktighet, men mannen skal ha nektet for å ha gjort noe straffbart.

Direktør i Coop Finnmark Jan-Ivar Alsén beklager hendelsen.

– Oppslagstavlen er ikke ment å være en gapestokk, det er synd og beklagelig at det skjedde. Jeg vet ikke bakgrunnen for at den ble hengt opp. Det kan tenkes at vi må skjerpe rutinene våre og sjekke hva som faktisk blir hengt opp der oftere, sier han til NRK.

Her kan du lese flere nyheter fra Nord-Norge.

Oppslagstavlen ved inngangen til Coop Mega på Bossekop senter

HANG HER: Fredag kveld var politiet på Bossekop senter og tok beslag i lappen med overgrepsbeskyldningene.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

Det er ikke aktuelt for Alsén å ta ned hele oppslagstavlen.

– Vi gjør ikke det basert på en enkelthendelse. Vi skulle selvsagt unngått dette, men oppslagstavlen fungerer godt til å spre informasjon i lokalbefolkningen.

Anine Kierulf er ekspert i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun er klar på at det er begått en straffbar handling.

– Domstolene avgjør

– Det er ikke greit å konstatere noens straffskyld uten at de er dømt. Den lappen er en svært privat opplysning og griper rett inn i privatlivet. Dersom ikke innholdet er sant snakker vi fort om en ærekrenkelse. Selv om formålet er godt så skal vi ikke ha offentlige gapestokker i Norge uten lov og dom, sier hun til NRK.

– Er det formildende at hensikten var en preventiv effekt?

– Uansett hva hensikten er må skyldspørsmålet avgjøres av en domstol. Men jo mer prisverdig en handling er jo mindre klanderverdig er opptredenen. Men det betyr ikke at handlingen er uproblematisk.

– Hadde det vært verre hvis det samme innholdet hadde blitt publisert i sosiale medier?

Bjørnar Borvik, førsteamanuensis ved UiB

– GÅ TIL POLITIET: Jusekspert ved UiB Bjørnar Borvik mener man må gå til politiet dersom man har mistanke om at straffbare handlinger er begått.

Foto: Universitetet i Bergen

– I utgangspunktet er det akkurat det samme. Det som kan gjøre det skjerpende er hvor mange som kan ha lest innholdet. I tillegg kan det virke skjerpende at det er skjedd på et relativt lite sted.

– Har Coop Mega noe ansvar?

– Det er den som har hengt opp lappen som er ansvarlig for handlingen, slår Kierulf fast.

– Må varsle politiet

Bjørnar Borvik er med i forskergruppen for statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter ved Universitetet i Bergen. I likhet med sin kollega i Oslo mener han at det er domstolene som må avgjøre skyldspørsmålet.

– Vi kan ikke ha et samfunn hvor folk tar loven i egne hender. Det er fremsatt veldig alvorlige beskyldninger og hvis mistanken er så åpenbar må man si fra til politiet så får de håndtere saken på vanlig måte. Vi kan ikke ha tilstander der vi bestyrer offentlige gapestokker for egen maskin, sier han.

Dersom det blir opprettet straffesak utelukker Borvik at det kan være snakk om fengselsstraff.

– Nei, det er svært sjelden det blir tilfellet i slike type saker. Hvis det kommer en straffereaksjon blir det nok en bot.

Det har ikke lykkes for NRK å få en kommentar fra fornærmede i saken, eller den antatte gjerningspersonen.