– Fordel å bli gammel i distriktet

Du får sannsynligvis bedre eldreomsorg i distriktene enn i byene.

Eldreomsorg
Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox.com

Det sier professor i samfunnsplanlegging Nils Aarsæther ved Universitetet i Tromsø.

Til tross for at det kan være mangel på kvalifisert arbeidskraft i distriktene i Troms, er eldreomsorgen ofte bedre enn i en by som Tromsø.

– Jeg vil betrakte det som en fordel å bli gammel i distriktet med den kjennskapen jeg har til eldreomsorgen, sier Nils Aarsæther ved Universitetet i Tromsø.

Dette til tross for at mange distriktskommuner sliter med få kvalifiserte arbeidssøkere.

Byene er attraktive

Jan Hugo Sørensen er leder for rådmannsutvalget i Troms. Han mener byer som Tromsø virker mer attraktiv for dem som søker jobb.

– Det er kanskje litt lettere for store byer å gjøre seg attraktiv på ulike måter. Situasjonen i de fleste distriktskommunene i Nord-Norge er at tilgangen på arbeidskraft ikke står i samsvar med behovet for arbeidskraft.

Men mangel på høyere utdanning kan ifølge Aarsæther erstattes av andre egenskaper.

– Viktig med kontinuitet

– Her snakker vi ofte om kvinner som tar seg jobb som assistenter eller tilsvarende på sykehjem. De kjenner den lokale settingen og er i stand til å gjøre gode vurderinger selv om de mangler eksamenspapirer.

I tillegg til at det er viktig med kjennskap til lokale forhold, legger Aarsæther vekt på at det er større kontinuitet i bygdekommunene.

– I distriktskommunene vil det være større stabilitet, og det er utrolig viktig for å kunne gjøre en god jobb innenfor omsorgssektoren. Ved å kjenne brukeren det gjelder, kjenne familien, du har et handikap om du ikke får kontinuitet, erfaringen og kunnskapen om det lokale miljøet.