NRK Meny
Normal

Bardukamp for militærsykehus

Bardu kommune og Forsvarets sanitet er uenige om sykehussamarbeidet på Setermoen. Det gamle militærsykehuset skal legges ned til sommeren, og skal erstattes med et nytt distriktsmedisinsk senter i 2016.

Troms militære sykehus

Troms militære sykehus.

Foto: NRK

Men kommunen og Forsvaret er uenige om hvilken overgangsordning det skal være i mellomtiden.

– Det gamle står der, og holder absolutt en standard som kan videreføres mens man venter på at et nytt bygg reises, sier Barduordfører Arne Nysted.

Han snakker om det gamle Troms militære sykehus som i flere har huset Forsvarets og sivilsamfunnets behov for legetjenester, også spesialisttjenester der sykehusleger er på dagsbesøk, og legevakt for området.

Men fra juni er det slutt på Forsvarets del, og de siste par årene har det vært arbeidet med en framtidig løsning der Forsvaret er med i det som omtales som Indre Troms distriktsmedisinske senter.

– Følger ikke Stortingets vedtak

Initiativet kom for noen år siden da Roger Ingebrigtsen var statssekretær i Forsvarsdepartementet. Dette skulle bli et stjerneeksempel på samhandlingsreformen.

11. april skal partene, med to departementer, Universitetssykehuset, Bardu kommune og Forsvarets sanitet møtes for å gå videre med planene.

Men underveis mener Barduordføreren at Forsvarets sanitet ikke følger Stortingets vedtak.

– Jeg vil understreke viktigheten av at overgangsordningen som nå etableres, ivaretar roller, ansvar og kostnader, sier Nysted.

I Forsvarets sanitet har stabssjef, oberst Jens-Henrik Syversen en annen tolkning av politikernes vedtak.

Til Nye Troms sier han at de følger Stortingets vedtak om å legge ned. Det som handler om samhandlingsreformen mener han er en sak mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset.