NRK Meny

Avviser grunneierklage

Tromsø kommune avviser tre klager fra grunneiere som har protestert mot utbygging i Kroken-området. Planen åpner for å bygge inntil 470 boliger, samt en barnehage. Klager går ut på at reguleringsplanen vil innebære store inngrep i grunneiernes mulighet til å utnytte eiendommene. Kommunen vil at Fylkesmannen avgjør saken.