Åpner for 90-sone på E8

Vegvesenet ønsker å innføre 90-sone på E8 i Lavangsdalen, skriver Nordlys. Ifølge en risikoanalyse er det, ved å sette i verk noen tiltak, forsvarlig å heve fartsgrensen fra 80 til 90 km/t på midtdelerstrekningen. - Vi støtter oss til denne konklusjonen, sier Edel Austlid, seksjonsleder i Statens vegvesen, region nord til avisen.