Ap mot kutt i bostipend

– Ap vil ikke gjøre det vanskeligere for elever i distriktsfylker å ta den utdanningen de ønsker, og foreslår derfor å skrote regjeringens kutt i borteboerstipendet, sier utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke avstandsgrensen for å kunne få bostipend. Dette har skapt reaksjoner i fylker med store avstander og mange hybelboere, og Elevorganisasjonen mener kuttet bryter med gratisprinsippet i skolen.