–Tar ikke rasutfordringene på alvor

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, er skuffet over forslaget til NTP og mener regjeringen ikke tar rasutfordringene langs fylkesvegene og etterslepet på fylkesvegnettet fullt ut på alvor.

«De viktigste rasutfordringene i Nord-Norge ved fylkes- og riksveg må løses i løpet av 12 års perioden. Det forutsetter minst 24 milliarder til nasjonal rassikringsramme på fylkesveg i landet, ikke 12 milliarder som regjeringens foreslår, skriver han i en pressemelding.»