– Viktig innspill

En OECD-rapport støtter Nord-Norge sitt behov for redusert arbeidsgiveravgift. Regionene i nord har bestilt rapporten fra OECD, som omhandler utfordring og utvikling i nordområdene. – Den vil bli et viktig innspill til myndighetene når arbeidsgiveravgiften skal revideres i 2021, sier fylkesleder i Nordland, Tomas Norvoll.