NRK Meny
Normal

– Vi ønsker optimal sikkerhet, også ved verst tenkelige scenario

Avinor mener sikkerheten på Tromsø lufthavn er god nok. Flygerforbundet støtter derimot Luftfartstilsynet i diskusjonen om hva som må til for å bedre sikkerheten ved Langnes Lufthavn.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Se videoen fra da Norwegian-flyet sklei av rullebanen i 2013.

I 2000 sklei et SAS-fly av rullebanen på Tromsø lufthavn. Ingen kom til skade under uhellet. Det samme skjedde også i januar 2013, heller ikke da kom noen til skade, men nå reiser det seg en debatt om rullebanen bør sikres bedre.

Luftfartstilsynet vil at det skal lages sikkerhetssoner ved rullebanen slik at fly som sklir av banen kan stoppe trygt.

Leder for sikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, sier til NRK at han støtter Luftfartstilsynet i denne saken.

– Dersom vi skal få optimal sikkerhet på Langnes, må man sørge for at det er nok areal til å stoppe flyet trygt, dersom et fly sklir av rullebanene, sier han.

Han mener at etter hvert som trafikken med store fly øker, og når flere operatører kommer på banen, blir det nødvendig å øke sikkerhet.

– Det er ikke farlig å fly på Tromsø lufthavn i dag, men det kan være upraktisk, sier han. Med de forholdene som er i Tromsø, kan man ikke regne med at rullebanen er helt ren hele tiden. Noen ganger må man lande med litt glatt bane.

– Vi ønsker optimal sikkerhet, slik at det skal gå bra, også ved verst tenkelige scenario.

Koster mye

En utbedring etter flygerne ønsker, kan bli svært dyr. Avinor har i sine beregninger kommet frem til at det kan koste opp mot 200 millioner kroner å sikre lufthavnen slik de ønsker.

Avinor, som driver flyplassen, har ikke penger til dette i overskuelig framtid. De mener også at sikkerheten på flyplassen er god nok.

Jo Bjørn Skatval har forståelse for Avinors økonomiske argument.

– Men flysikkerheten må komme først. Vi ønsker at det offentlig må komme inn med finansiering. Dette kan ikke Avinor klare alene, sier han.