NRK Meny
Normal

– Vi ønsker å bidra til aksept og respekt

For første gang deltok kirken under paraden i verdens nordligste Pride-festival. – Kjærligheten trenger ingen forsvar, sier lederen for Nord-Hålogaland Bispedømmeråd.

Kirken deltar under Arctic Pride i Tromsø

Arctic Pride ble lørdag arrangert for andre gang i Tromsø. Kirken deltok med sitt eget banner «Kirken på pride».

Foto: Elise Holdal / NRK

– Kirken har nestekjærlighet, likeverd og respekt som kjerneverdier. Disse kjerneverdiene inspirerer oss til å kjempe mot diskriminering, sier Kai Krogh som er bispedømmerådsleder i Nord-Hålogaland.

Tromsø Arctic Pride er verdens nordligste festival for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner, og skal feire mangfoldet blant oss alle.

Krogh forteller at kirkens holdning og praksis overfor LHBT-personer har etter hans mening vært preget av diskriminering gjennom en god del tiår.

– Kirken er i gang med en helningsprosess nå og vi ønsker å være til stede, være synlig og vise solidaritet. Vi ønsker å bidra til aksept, respekt, inkludering og samhold.

Arctic Pride-parade i Tromsø

Det var stort oppmøte under årets Arctic Pride i Tromsø.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Vi tåler uenigheter

Dette er andre gang Arctic Pride arrangeres i Tromsø, og Pride arrangeres årlig over hele Norge. Kai Krogh tror kirkens deltakelse kan føre til større åpenhet.

– Vi ønsker å fortsette den helningsprosessen, som fikk en veldig flott start under kirkemøtet i april da vi vedtok av vigsel av likekjønnede par skulle kunne skje. Det kommer til å skje fra januar av i Den norske kirke.

Bispedømmerådslederen er ikke redd for at noen skal være uenig i deres deltakelse.

– Vi tåler uenigheter. Vi har levd med uenigheter i kirken og det kommer vi også til å gjøre fremover, men vi er én kirke og vi står midt i kirken.

– Kjærligheten trenger ingen forsvar

Kai Krogh ser for seg at de etter hvert vil utvide deres aktivitet og deltakelse under Arctic Pride.

Arctic Pride i Tromsø

Tromsø Arctic Pride er verdens nordligste festival for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Jeg har selv stått på stand under Pride Park i Oslo. Det var en stor opplevelse og det ønsker vi også her i Tromsø – at kirken blir synlig. Ikke bare i paraden, men også i de arrangementene som skjer.

I Nord-Hålogaland Bispedømmeråd har de fattet et vedtak om at de ikke skal diskriminere mot LHBT. De skal heller ikke diskriminere på grunnlag av kjønn, rase eller alder.

– Dette er veldig viktig. Det er klart at vi kan ikke marginalisere grupper av mennesker og støte dem ut. Vi står for likeverd, respekt og nestekjærlighet. La meg bare legge til at kjærligheten trenger ingen forsvar, sier Krogh.