NRK Meny
Normal

– Slik vil det trolig se ut i fremtiden

– Elendig og slett arbeid fra norsk politisk side. Det er apati som råder, sier leder av Barentssekreteriatet.

Utslippene av svoveldioksid og tungmetaller fra nikkelverket i Nikel i Nordvest-Russland – ikke langt fra grensen ti Norge – har i vår vært opptil ti ganger større enn det som er tillatt etter russisk lov.

Innbyggerne sier at det enkelte dager er vanskelig å puste i Nikel på grunn av den dårlige luften. Rett over grensa, i Sør-Varanger i Finnmark, smaker lufta svovel og klesvasken blir gul av svovelutslipp som driver over grensa. Slik har det vært i flere tiår. Denne videoen er fra 2013, da NRK også lagde sak om plagene. Foto: Bård Wormdal.

– Svovelutslippene fra Nikel på den norsk-russiske grensa vil trolig fortsette i lang tid framover.

Det sier forsker Anne-Kristin Jørgensen ved Fridtjof Nansens Institutt. Hun mener eierne av konsernet har liten interesse av å modernisere anlegget.

 Anne-Kristin Jørgensen

– De fleste som beskjeftiger seg med dette er ikke veldig optimistiske, sier forsker Anne-Kristin Jørgensen ved Fridtjof Nansens Institutt.

Foto: Fridtjof Nansens institutt

– De får så store overskudd uansett at insentivene for å modernisere mangler. Men sett fra et norsk synspunkt er det mye å hente på miljøsiden ved å modernisere, sier Jørgensen.

– Ingen optimisme for fremtiden

I Russland mangler det og et press fra befolkningen om å få ned de store utslippene av svoveldioksid fra smelteverket.

– Folk er interessert i å løse andre problemer først, sier Jørgensen.

Samtidig er også regionale myndigheter avhengig av skatteinntekter fra foretaket, og ønsker ikke å legge press på driverne, mener hun.

– Ser du for deg at det vil skje en endring i overskuelig fremtid?

– De fleste som beskjeftiger seg med dette er ikke veldig optimistiske, nei. Og akkurat i den situasjonen vi er i nå ser vi at Russland mangler vilje til å forbedre sitt image ovenfor vestlige land, sier forsker Anne-Kristin Jørgensen ved Fridtjof Nansens institutt.

RUSAL NORILSK/ABRAMOVICH A file photo shows a general view of Norilsk Nickel's copper plant in Russia's Arctic city of Norilsk

Norilsk Nickel ligger bare syv kilometer fra norskegrensa, og slipper ut 100.000 tonn svoveldioksid i året. I tillegg til luften og nedbør forurenser utslippene grunnvann, elver og innsjøer.

Foto: ILYA NAYMUSHIN / Reuters

– Slett arbeid fra norske politikere

Den siste uka har de registrerte svovelutslipp på norsk side vært verre enn på over ti år. Det var ved målestasjonen i Svanvik rekordmålingene ble gjort i forrige uke.

Midt på dagen ble det da målt 1980 mikrogram svoveldioksid per kubikkmeter luft. Den lovlige grenseverdien er 350 mikrogram.

Det kunne ordfører Cecilie Hansen og innbyggerne i Sør-Varanger tydelig merke.

– Du kjenner en kraftig svovellukt og får nesten belegg på tennene. Jeg er bekymret også for folk med luftveisproblemer, som faktisk må holde seg inne, sier Hansen.

Rune Rafaelsen er leder for Barentssekretariatet, et organ drevet av de Nord-Norske fylkene som jobber for å bedre samarbeidet med Russland.

Leder for Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen

Leder for Barentssekretariatet Rune Rafaelsen kritiserer norske politikere for å ha vist unnfallenhet med tanke på forurensing fra Norilsk Nickel.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Rafaelsen mener Norge har lagt altfor lite press på Russland i flere tiår.

– Dette viser elendig og slett arbeid fra norsk politisk side. Folk har gått lei og det er apati som råder, sier han.

– Utslippene fra Nikel prioriteres ikke

Den norske miljøministeren har også kunngjort at det planlagte møtet med kollegaen i Russland avlyses på grunn av den spente situasjonen på Krim.

Det mener lederen av Barentssekretariatet er svært beklagelig.

– At han ikke vil ta opp det alvorligste miljøproblemet vi har og som rammer mennesker både i Norge og spesielt i Nikel er veldig trist. Norge har brukt to milliarder på atomsikkerhetsssamarbeid med Russland, og har fått til delelinjeavtalen. At de ikke klarer å få til en avtale om Nikelverket handler om at det ikke er en prioritet, sier Rafaelsen.

– Men har politisk press på Russland en virkning?

– Oligarkene i Russland er avhengig av å ha støtte fra det politiske miljøet i Kreml. Hvis Putin overtales til å gjøre noe med situasjonen for folk i Nikel og i nabolandene kan de tvinges til å endre på virksomheten i Nikel, mener Rafaelsen.

Klima- og miljøverndepartementet har varslet at de ønsker å ta opp saken i et møte i juli i den felles norsk-russiske miljøkommisjonen.