– Risiko for oljeulykker i Arktis

Faren for ulykker, med tap av menneskeliv og oljesøl, er den største risikoen når oljeaktiviteten flytter til arktiske forhold. Det slår Norske Veritas fast.

Pol-is ved 80 grader nord på Svalbard.

Klimaendringene betyr at sjøisen forsvinner i nord, og at det igjen kan gi rom for mer oljeutvinning i Arktiske områder.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Det er Fridtjof Nansen instituttet og Norske Veritas som har laget rapporten i forbindelse med Oljekonferansen i Stavanger i forrige uke..

Ifølge rapporten, så øker interessen for Arktis, men det skal ikke være snakk om et kappløp om ressursene.

Rapporten slår fast at Arktis handler mer om samarbeid enn om konflikt.

– Det er i alles interesse at regelverket følges, og at man forholder seg til forum slik som Arktis råd, sies det i konklusjonen.

Det Norske Veritas er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

Det paradoksale med Arktis

Greenpeace

Greenpeace har som mål å stoppe oljeboring, rovfiske og territorielle krangler om retten til å ferdes og benytte seg av ressursene på Nordpolen. For litt over en uke siden, gikk de til aksjon mot en oljerigg i Kara-havet.

Foto: Denis Sinyakov / © Denis Sinyakov / Greenpeace

Rapporten slår også fast det paradoksale med oljeutvinning i Arktis. På den ene siden så ser man at Arktis endrer seg som følge av klimaendringene, og dermed er viktigheten av å få global oppvarming under kontroll stadig mer viktig.

Samtidig så betyr klimaendringene at sjøisen forsvinner, og det igjen betyr at det er mer rom for oljeutvinning i arktiske områder.

Trenger bedre teknologi

Men kanskje det viktigste poenget i rapporten er at en av de største utfordringene med å utvikle energiressurser i en slik region, er risikoen for ulykker, tap av liv og potensielt ukontrollerbare oljesølhendelser

Rapporten slår fast at det trengs mer kunnskap, bedre teknologi og tett og åpent samarbeid mellom myndigheter, industrien og samfunnet.

Hele rapporten kan du lese her.