NRK Meny
Normal

– Ekstremkjøring ødelegger for vanlige skuterfolk

Leder for Snøskuterforeningen, Jon Olav Alstad, er kritisk til ekstremkjøring på snøskuter.

Sons of Svalbard

Snøskuterklubben Sons of Svalbard har en streng indre justis når det kommer til sikkerhet.

Foto: Stig Roar Hegvik / Sons of Svalbard

– Vi liker ikke ulovlig skuterkjøring, uansett form. I 25 år har vi jobbet for å få et system som regulerer skuterkjøringen i Norge, med å innføre et større løypenett. Ekstremkjørerne ødelegger for vår sak, fordi mange mener et større løypenett vil føre til mer ekstremkjøring, sier Jon Olav Alstad, leder for Snøskuterforeningen.

Den nye regjeringen jobber også for å utvide muligheten for snøskuterkjøring i Norge.

Alstad mener at et regulert løypenett ikke vil føre til mer ekstremkjøring, snarere tvert imot.

– Ser vi på de testkommunene som har fått skuterløyper eller hvis vi ser på hvordan ting har utviklet seg i Sverige, så gir et løypenett muligheten til å kontrollere skutertrafikken mye mer. I tillegg er det lettere å nå ut med informasjon om sikkerhet, mener han.

Ønsker baner

Snøskuterforeningen har lite dialog med dem som kjører ekstremt på snøskuter, men håper å kunne få til en ordning som gjør denne type kjøring sikrere og mer kontrollert.

– Vi ser det for eksempel innenfor MC-miljøet. Der begynte crosskjøring som en ulovlig aktivitet. Den har nå blitt organisert, og man har fått på plass egne baner og anlegg for slik kjøring. Dersom vi hadde klart å få til noe sånn hadde det vært veldig bra, og vi hadde sluppet en del av den ulovlige kjøringen, sier han.

– Men jeg tror det er umulig å få slutt på all ulovlig ekstremkjøring med skuter.

Vanskelig å dømme

Ifølge politiinspektør i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes, er ikke all ekstremkjøring på skuter ulovlig.

– Det vi først må se på er om kjøringen blir gjort i et område der vedkommende har lov til å kjøre skuter. Dersom de har lov til å kjøre skuter der, må vi vurdere om kjøringen er straffbar med tanke på uaktsom kjøring, sier Lysnes.

– Vegtrafikkloven gjelder også for skutere. Men med tanke på uaktsomhet må vi blant annet se på om kjøringen foregår i et område der andre ferdes, og om de utgjør en fare for andre enn seg selv, sier Lysnes.

Han understreker at man skal ha respekt for folks interesser, og ikke dømme dem som liker å kjøre snøskuter.

– Men det går en grense. Denne type kjøring kan påvirke andre, både med tanke på støy, og ved at det ødelegger naturen. I disse dager, med den skredfaren som er, er det også veldig viktig at de som driver slik skuterkjøring tenker på hva de gjør og hvor de gjør det, og hvilke konsekvenser det kan få dersom de for eksempel utløser et skred.

Sons of Svalbard

På Svalbard har de et stort snøskutermiljø. Skuterklubben Sons of Svalbard har lagt ut flere videoer av ekstremkjøring på skuter på Youtube.

35 år gamle Stig Roar Hegvik har kjørt snøskuter siden han var 16 år.

– Vi gjør det for å utfordre oss selv, forteller han.

På Svalbard har de lov til å kjøre skuter nesten over alt. Sons of Svalbard stiller likevel strenge krav til sikkerhet når de skal på tur.

– Vi legger ikke ut på tur dersom det meldes om stor skredfare. I tillegg har vi en regel som sier at du ikke får være med på tur hvis du ikke har skredsøker, sier Hegvik.

For noen år siden ble han og fire andre tatt av snøskred. Alle kom fra det i live, men opplevelsen har satt en støkk i dem.

– Etter skredet har vi blitt enda strengere på sikkerhet, sier Hegvik.

Én av Sons of Svalbards Youtube-filmer:

Forstår kritikken

Skuterentusiasten forstår argumentene til Jon Olav Alstad om at ekstremkjøringen kan ødelegge ryktet til skuterfolk som bruker snøskuteren som et transportmiddel.

– Vi har god dialog med politiet her, og de har ingen problemer med kjøringen vår, så lenge den skjer under sikre omstendigheter. Men det er klart, åpnes det for mer skuterkjøring på fastlandet er det alltids noen som vil bryte reglene, sier Hegvik.

Han mener skutermiljøene selv må bli flinkere til å ta affære ved farlig kjøring.

– En strengere indre justis i miljøene er viktig, som for eksempel å stenge ute dem som kjører risikabelt, sier han.

– I tillegg er jo forslagene om organiserte områder for ekstremkjøring gode.

Snøskuter

Sons of Svalbard, snøskuterklubben på Svalbard, består av mellom 20 og 30 medlemmer. – Vi driver med dette for å utfordre oss selv, sier Stig Roar Hegvik.

Foto: Stig Roar Hegvik / Sons of Svalbard