– Ny regel kan føre til problemer

Den nye fråvêrsregelen i vidaregåande skule kan føre til problem for elevar som bur langt heimefrå og har lite å rutte med. Det trur elevrådsleiaren på Kongsbakken vgs i Tromsø, Sarah Solheim. Frå i haust kan elevar ha maksimalt 10 prosent udokumentert fråvær frå eit fag før dei ikkje får karakter, og Solheim trur elevar med dårleg økonomi kan bli skadelidande av denne regelen.